Tag Archives: jiadulan menu

加嘟蘭菜單 JIADULAN 綠豆沙專門 台北南西分店

加嘟蘭

jiadulan

靠近台北捷運中山站的手搖飲料店,加嘟蘭(JIADULAN),挑戰台灣第一好喝寶座,加嘟蘭主打綠豆沙飲品,推薦這家的小芋圓,真材實料,好吃好咬。